سخن بزرگانعکس مفهومی


لینک مطلب
تاریخ: 04 / 04 / 1396 || ساعت: 17:31
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/view/81924/042.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 04 / 02 / 1394 || ساعت: 3:44
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/view/51831/014.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 26 / 01 / 1394 || ساعت: 1:24
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/155.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 17 / 12 / 1393 || ساعت: 14:20
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/152.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 17 / 12 / 1393 || ساعت: 14:16
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/125.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 11 / 12 / 1393 || ساعت: 0:32
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/121.jpg


لینک مطلب
تاریخ: 11 / 12 / 1393 || ساعت: 0:26
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/112.jpg
مطلب خواندنی


لینک مطلب
تاریخ: 05 / 12 / 1393 || ساعت: 0:32
موضوع: سخن بزرگاناز دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر میدهم،

چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست.
( کوروش کبیر)


عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته میکند!
هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگرخام نمیشود....
(کورش کبیر)


لینک مطلب
تاریخ: 04 / 12 / 1393 || ساعت: 12:12
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/094.jpg
چارلی چاپلین


لینک مطلب
تاریخ: 02 / 12 / 1393 || ساعت: 14:37
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/092.jpg
یک جمله از دکتر حسابی


لینک مطلب
تاریخ: 02 / 12 / 1393 || ساعت: 14:34
موضوع: سخن بزرگانhttp://up.200shesh.ir/up/206/photo/040.jpg
سخن زیبا


لینک مطلب
تاریخ: 27 / 11 / 1393 || ساعت: 10:15
موضوع: سخن بزرگانوقتی که قلبت رو باختی


لینک مطلب
تاریخ: 26 / 11 / 1393 || ساعت: 11:24
موضوع: سخن بزرگان

تمامی حقوق مطعلق به 206